Skip to content

Disclaimer

 1. Veebisaidi väljaandja ja hostingufirma

Veebisaiti väljaandev ettevõte:

 • Asematic OÜ, Rannamõisa tee 4, 13516 Tallinn, Eesti
 • Selle saidi hostingufirma on Dr. Woe, Voorhelmstraat 25, 2012 ZM Haarlem, Holland
 1. Sissejuhatav osa

Flowbird on internetipõhine mobiiltelefoniga parkimise teenus, mille on välja töötanud ja mida haldab ettevõte FLOWBIRD urban intelligence. Teenuse litsents on antud ettevõttele Asematic OÜ (litsensiaat), kes levitab teenust.

Selle saidi eesmärk on tutvustada teile mobiilse parkimise teenust Flowbird. Saiti kasutades nõustute alljärgnevate üldtingimustega ning kohustusega järgida kõiki kehtivaid seadusi ja parkimiseeskirju.

 1. Teave teenuse kohta

Saidil esitletava teenuse kirjeldus on vaid informatiivne. Ettevõte FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtted (ja/või selle litsensiaat) võivad saidil sisalduvat teavet teenuse kohta igal ajal ja ilma eelneva etteteatamiseta muuta.  Teavet antakse ilma igasuguse otsese ja kaudse garantiita. Saidil esitletavat teenust levitab peamiselt edasimüüjate võrk. Kõikidel juhtudel on need edasimüüjad eraldiolevad juriidilisest isikust ettevõtted, kes toimivad üksteisest sõltumatult. Sellest tulenevalt, kui kasutate teavet või teenust, mida need edasimüüjad hüperlingi kaudu pakuvad, vastutavad nendel saitidel sisalduva teabe eest täielikult vaid vastavad ettevõtted.

 1. Juurdepääsu ja salasõnade haldamine

See sait või teatud saidi osad on ligipääsetavad juurdepääsukoodi ja salasõna kasutades, mille saate ettevõttelt FLOWBIRD urban intelligence (ja/või selle litsensiaadilt). Juurdepääsukoodid ja salasõnad on konfidentsiaalsed. Nende kasutamisest tulenevate tagajärgede eest vastutate teie. Seega on teie vastutus võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada teile eraldatud juurdepääsukoodide ja salasõnade turvalisus ja konfidentsiaalsus. Teil on kohustus teavitada Asematic OÜ-d oma juurdepääsukoodi ja/või salasõna mis tahes kuritahtlikust kasutamisest kohe, kui olete sellest teadlikuks saanud. Saate teile antud salasõna saidi kaudu igal ajal muuta. Ettevõte FLOWBIRD urban intelligence (ja/või selle litsensiaat) jätab endale õiguse peatada teie juurdepääs saidile, kui tegemist on kuritahtliku kasutamisega või katsega seda teha. Juurdepääsu peatamise korral teavitab ettevõte FLOWBIRD urban intelligence või meie kohalik esindaja teid kohe.

 1. Isikuandmete kaitse

Saidi külastamisel võidakse teilt küsida teatud isikuandmeid, eesmärgiga pakkuda teile paremat teavet ja vastata teie ootustele. Samuti aitab see teil saidil pakutavaid teenuseid võimalikult hästi ära kasutada. Selliseid andmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning need on mõeldud vaid ettevõttele FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtetele või litsensiaatidele ning partneritele ja sõltumatutele levitajale analüüsimise ja/või uuringute tegemise eesmärgil. Teil on õigus enda kohta käivatele andmetele igal ajal juurde pääseda, neid muuta, korrigeerida või kustutada. Selleks võtke meiega ühendust veebilehel oleva osa "Võtke meiega ühendust" kaudu või saatke e-kiri aadressile: info@flowbird.ee

 1. Autoriõigused

Kogu sellel saidil sisalduv teave või dokumendid ning saidi jaoks loodud elemendid on kas ettevõtte FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtete või litsensiaatide omand või nende suhtes kehtivad viimaste kasuks kokkulepitud kasutusõigused ning õigused sellist teavet või dokumente või elemente reprodutseerida ja esitleda.  Teave, dokumendid või elemendid on kaitstud autoriõiguste ja sarnaste seadustega, mis kaitsevad autorlust alates saidil avalikustamise hetkest. Saidil sisalduvatest dokumentidest võib koopiaid teha ainult informatiivsel eesmärgil ning ainult rangelt eraviisiliseks kasutamiseks. Seoses intellektuaalse omandi õigustega ei anta kellelegi mingit litsentsi ega õigust peale saidi konsulteeriva funktsiooni. Saidil olevate dokumentide paljundamine on lubatud vaid informatiivsel eesmärgil eraviisiliseks kasutamiseks: igasugune paljundamine ja koopiate kasutamine muudel eesmärkidel on sõnaselgelt keelatud ning seda tohib teha vaid ettevõtte FLOWBIRD urban intelligence eelneva sõnaselge loaga. Igal juhul tuleb sellel saidil sisalduva mis tahes teabe volitatud paljundamise korral näidata ära selle allikas ja autoriõigused. Kui ei ole teisiti sätestatud, siis on sellel saidil toodud ettevõtete nimed, logod, tooted ja kaubamärgid ettevõtte FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtete või litsensiaatide omand. Neid ei tohi kasutada ilma ettevõtte FLOWBIRD urban intelligence eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Mis tahes teadete edastamist ettevõttele FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtetele või litsensiaatidele selle saidi kaudu ei käsitleta konfidentsiaalsena ning ettevõte FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtted või litsensiaadid võivad selliseid teateid tasuta paljundada, avaldada või kasutada neid mis tahes muul viisil ja eesmärgil.  Mis tahes teate edastaja ettevõttele FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtetele või litsensiaatidele vastutab teate sisu ja selles sisalduva teabe täpsuse eest.

See sait austab autoriõigusi. Kõikide siin saidil reprodutseeritud või avaldatud tööde autorite õigused on kaitstud. Tööde kasutamine mis tahes muul eesmärgil kui eraviisiline paljundamine ja konsulteeriv funktsioon on keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on saadud luba.

 1. Hüperlingid

FLOWBIRD urban intelligence ja selle tütarettevõtted või litsensiaadid ei võta endale ametlikult mingit vastutust nende saitide sisu kohta, millele nad linke pakuvad. Neid linke pakutakse selle saidi kasutajatele teenusena. Linkide aktiveerimise üle otsustavad vaid saidi kasutajad. Kui soovite luua selle saidi hüperlingi, peate selleks saama ettevõtte FLOWBIRD urban intelligence eelneva kirjaliku nõusoleku: HJE Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht, Holland või läbi veebilehe osa "Võta meiega ühendust" või e-kirja kaudu: info@flowbird.ee. See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotite eest. Selle vaatamiseks on vaja JavaScripti.

 1. Vastutus

Sellel saidil olev teave ja soovitused ("Teave") edastatakse heas usus. Teave peaks lugemise hetkel õige olema. Siiski ei garanteeri ettevõte FLOWBIRD urban intelligence ning selle tütarettevõtted ja litsensiaadid Teabe täielikkust ja täpsust. Te nõustute täielikult riskidega, mis on seotud Teabe täpsusega. Teabes osutatud toodete või teenuste suhtes ei anta mingit garantiid, ei otsest ega kaudset. Ettevõte FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtted või litsensiaadid ei võta endale mingil juhul kohustust sellel saidil avaldatud Teabe uuendamise ega korrigeerimise osas. Samuti jätab ettevõte FLOWBIRD urban intelligence või selle tütarettevõtted või litsensiaadid endale õiguse nende saitide sisu mis tahes ajal ilma eelneva etteteatamiseta muuta või korrigeerida.

Vaatamata kõikidele püüdlustele ei saa ettevõte FLOWBIRD urban intelligence ning selle tütarettevõtted või litsensiaadid tagada viirustevaba saiti ega võta sellega seoses endale mingit vastutust. Internetikasutajad peavad enda kaitseks võtma vajalikud meetmed, eelkõige kasutama viirusetõrjet, et skannida kogu teave, tarkvara või dokumendid enne nende alla laadimist.

 1. Tingimuste uuendused

Ettevõte FLOWBIRD urban intelligence võib selle saidi kasutustingimusi mis tahes ajal muuta. Selles tulenevalt kustume teid seda saiti regulaarselt külastama, et olla kursis hetkel kehtivate kasutustingimustega.

Skip to content