Skip to content

FLOWBIRD AVALDUS ERAELU PUUTUMATUSE KOHTA

Oleme pühendunud teie eraelu puutumatuse kaitsmisele.

Selle poliitikaga (koos meie kasutustingimuste ja üldtingimustega) sätestatakse alused, mille põhjal FLOWBIRD töötleb mis tahes isikuteavet, mida me teilt kogume või mille te meile annate. Palun lugege alljärgnev hoolikalt läbi. Nii mõistate, millised on meie seisukohad ja tavad seoses teie isiku kohta käiva teabega ja kuidas me seda töötleme.

Termin "Isikuandmed" tähistab teie isiku kohta käivat teavet (nimi, auto numbrimärk, telefoninumber, e-posti aadress jne). Palun pidage meeles, et seoses seadusemuudatustega ja tehnoloogia olemuse pideva muutumisega muudetakse ka meie andmetavasid. Iga kord, kui sellised muudatused aset leiavad, uuendame me oma avaldust eraelu puutumatuse kohta, et teid muudatustest teavitada. Soovitame teil seda lehekülge regulaarselt külastada.

See avaldus kehtib isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta peamiselt maksete töötlemisel ja parkimislubade väljastamisel.

1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

1.1 Üldist

Te võite anda meile teavet meie veebisaidil (veebisaitidel) olevaid vorme täites, rakenduse kaudu või suheldes meiega telefoni või e-kirja teel, meie platvormi kasutades või muul viisil. Selline teave hõlmab ka teavet, mida te meile annate, kui registreerite meie veebisaitidel, saadate meile päringu, võtate ühendust meie klienditeenindusega, kasutate meie rakendust, sõlmite lepingu teenuste pakkumiseks, osalete võistluses, reklaamikampaanias või uuringu täitmisel ja annate meile teada, et saidiga on probleeme. Isikuteave, mida te meile annate, võib hõlmata nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, auto numbrimärki ja parkimiskohta, mis on vajalik selleks, et saaksime pakkuda teile oma teenuseid või vastata teie päringule.

Me ei kasuta teie isikuandmeid mingil muul viisil kui siin kirjeldatud ning me ei müü teie isikuandmeid ega jaga neid muul viisil ühegi teise ettevõttega väljaspool Yellowbricki rahvusvahelist kontserni, välja arvatud parkimistoimingute töötlemisel Kliendi (Omavalitsusega), kelle nimel me parkimislepingu sõlminud oleme. Kliendiga jagatud andmed võivad muidugi sisaldada parkimisloa registreid ja neid ei müüda.

1.2 Parkimistoimingute töötlemine

Et me saaksime töödelda teie päringut parkimisloa loomiseks või uuendamiseks, peame koguma alljärgnevat teavet:

 • Parkimiskoht: tänav ja linn, kuhu parkimisluba taotletakse
 • Geograafiline asukoht (küsitakse nõusolekut)
 • Auto numbrimärk
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Nimi

Auto numbrimärgi andmed ja asukoha andmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks FLOWBIRD veebisaidi/rakenduse kaudu ning teie parkimisloa väljastamiseks ning need on kättesaadavad vaid teile ning eraldioleva asjakohase andmebaasi kaudu kättesaadavad vaid kohalikule omavalitsusele, kus teie auto on pargitud.

Me analüüsime ka parkimistehinguid, et leida meie klientidele uusi tootelahendusi, eesmärgiga parendada oma teenuseid või võtta kasutusele uued teenused (nagu asukohapõhised teenused). Lisaks aitab selline analüüsimine meil läbi viia turuosa uuringuid, optimeerida oma tooteid ning töötada välja erikampaaniad, kus premeerime rakenduse kasutajaid.

Teie makse töötlemiseks peame koguma alljärgnevat teavet:

 • Krediitkaardi / Deebetkaardi detailid

Krediitkaardi kasutamisel ei salvesta me teie kaardi andmeid FLOWBIRD andmebaasi. Teabe sisestab ja salvestab vahetult osapool, kes töötleb meie nimel krediitkaardimakseid, ning sellest tulenevalt ei ole need andmed FLOWBIRD töötajatele üldse nähtavad. Tutvuge ka krediitkaardi teavet töötleva osapoole avaldusega eraelu puutumatuse kohta.

1.3 IP-aadressi kasutamine

Me võime kasutada teie IP-aadressi, et aidata diagnoosida meie serveri probleeme ja hallata oma veebisaiti. IP-aadress on numbrikood, mis tuvastab teie arvuti võrgus või internetis.

 • WhatsApp ja muud sotsiaalmeedia kanalid

FLOWBIRD logib oma WhatsApp teenuse ja muude sotsiaalmeedia kanalite vestlusi ainult kvaliteetsetel eesmärkidel ega jaga seda ega müü seda kolmandatele osapooltele. Ärge sisestage privaatsustundlikke isikuandmeid WhatsApi või muude sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Kasutame selleks (kontaktivormi, et teiega ühendust võtta WhatsApi, Facebooki ja Twitteri kaudu. Palun lugege selle osapoole privaatsusavaldusi).

 • Teave teie ja teie seadme kohta

Iga kord, kui te kasutate meie Teenuseid, võime automaatselt koguda alljärgnevat teavet:

 • tehniline teave, sealhulgas kasutatava seadme tüüp, unikaalne seadme identifikaator (näiteks Seadme traadita võrgu liidese MAC-aadress või Seadme kasutatav mobiiltelefoninumber), teave mobiilivõrgu kohta, teie mobiilioperaatori süsteem, ajavööndi seadistus, teie IP-aadress, veebilehitseja tüüp, domeeninimed, juurdepääsu kellaajad ja veebisaitide aadressid ("Seadme teave");
 • teie Seadmes salvestatud teave, sealhulgas sisselogimise teave, ja eelmise asukoha ajalugu ("Sisu teave);
 • detailid selle kohta, kuidas te kasutate Rakendust või mis tahes millist Teenustest või teave teie külastuste kohta meie veebisaidil ja ressursside kohta, millele te juurde pääsete, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidil liikumise andmed, tehingute alustamine ja katkestamine, toodete tellimine ("Sisselogimisteave")
 1. Teie teabe AVALIKUSTAMINE

Kui te laadite alla Rakenduse või kasutate Saiti ja/või Teenuseid, võime teilt kogutud andmed kas osaliselt või täielikult avalikustada alljärgnevatele kolmandatele pooltele:

 • meie ettevõtete kontserni muud liikmed;
 • kolmandad pooled ainult ulatuses, mis on vajalik meie teenuste kasutatavuse tagamiseks ja teiega sõlmitud lepingu ulatuses.

Seega ei edastata teie isikuandmeid ilma teie sõnaselge nõusolekuta mis tahes kolmandatele pooltele, välja arvatud juhul, kui seda on vaja teenuse pakkumiseks või lepingu täitmiseks. FLOWBIRD-il on seaduslik kohustus teha koostööd õiguskaitseasutustega, kui viimased meilt teavet soovivad. Palun pidage meeles, et me edastame seda teavet ainult oma seadusliku kohustusega ettenähtud ulatuses või juhul, kui selliseid andmeid nõutakse meilt kohtuotsusega.

 1. Andmete puutumatus ja turvalisus

Me teeme kõik endast oleneva, et kõik meie andmebaasides olevad Isikuandmed oleksid täielikult usaldusväärsed, täpsed, täielikud ja kehtivad. Samuti teeme kõik endast oleneva, et kaitsta oma andmebaaside privaatsust ja turvalisust.

Meie serverid ja meie andmebaasid on kaitstud tööstusstandardi turvatehnoloogiaga.

Suhtume oma ettevõttes andmekaitsesse väga tõsiselt. Meie sisepersonalil ja lepingupartneritest teenusettevõtetel on konfidentsiaalsuskohustus ning kohustus järgida kehtivaid andmekaitse-eeskirju.

Sellele vaatamata ei saa me kahjuks garanteerida, et andmed ei lähe kaotsi, neid ei väärkasutata, ei avalikustata ilma loata, neid ei muudeta ega hävitata. Võtame kõik mõistlikud meetmed, et takistada sel juhtumast.

 1. TEIE ÕIGUSED: juurdepääs andmetele ja nende korrigeerimine

Kohe kui saame teilt võimaliku kirjaliku päringu, peame tuvastama teie isiku, olemaks kindel, et me ei avalikusta teie Isikuandmeid kellelegi teisele. Seejärel avalikustame teile Isikuandmed, mis meil teie kohta olemas on. Samuti korrigeerime, muudame ja kustutame ebatäpsed Isikuandmed.

Teie päringuga tegeletakse kohe, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Kui soovite oma Isikuandmetele juurdepääsu või neid korrigeerida või kui teil on selle avalduse eraelu puutumatuse kohta küsimusi või probleeme seoses sellega, kuidas me teie Isikuandmeid töötleme, saatke palun e-kiri meie andmekaitseametnikule aadressile privaatsus@flowbird.ee või ettevõttele Flowbird, Asematic OÜ, Rannamõisa tee 4, 13516 Tallinn, Eesti.

 

 1. TEIE ÕIGUSED: õigus saada teavet ja loobuda (õigus olla unustatud)

Te võite oma andmete kohta mis tahes ajal tasuta teavet saada. Samuti võite esitada meile oma päringu, et blokeerida, piirata või kustutada isikuandmed, mille oleme teie kohta salvestanud. Samuti saate tagasi võtta nõusoleku, mille olete meile andnud oma andmete kogumiseks ja kasutamiseks. Selleks saatke e-kiri aadressile privaatsus@flowbird.ee või ettevõttele Flowbird, Asematic OÜ, Rannamõisa tee 4, 13516 Tallinn, Eesti.

Vastame rõõmuga kõikidele täiendavatele küsimustele oma andmekaitsepoliitika ja teie isikuandmete töötlemise kohta.

Teie päringuga tegeletakse kohe, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Palun pidage meeles, et andmekaitse eeskirjad ja viisid, kuidas kolmandad pooled (näiteks Google) andmeid töötlevad, võivad pidevalt muutuda. Seetõttu on soovitatav ja vajalik olla kursis muudatustega nende ettevõtete eeskirjades ja poliitikates.

 1. Kus me teie isikuteavet hoiame

Me hoiame teie isikuteavet Euroopa Majanduspiirkonnas.

 1. Kui kaua me teie isikuteavet hoiame

FLOWBIRD  säilitab isikuteabe 18 kuu jooksul pärast teenuse lõppemist. Pärast seda ajavahemikku kõik isikuandmed hävitatakse. Finantsandmeid, täpsemalt teavet teie tehtud tehingute kohta, hoitakse vastavalt seitse (7) aastat ning hävitatakse seejärel.

 1. Küpsised ja andmete kogumine Google Analyticsit kasutades

Meie veebisait kasutab veebianalüüsiteenust Google Analytics. Nii Google kui ka Google Analytics kasutavad n-ö "küpsiseid". Google Analytics kogub järgmist teavet: teie operatsioonisüsteem, veebilehitseja, IP-aadress, eelmisena külastatud veebisait ning meie veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg. Google kasutab seda selle analüüsimiseks, kuidas te meie veebisaiti kasutate, aruannete koostamiseks veebisaidi aktiivsuse kohta veebisaidi operaatoritele ja muude teenuste pakkumiseks, mis on seotud veebisaidi ja interneti kasutamisega. Google edastab sellise teabe kolmandatele pooltele, kus see on seaduslikult sätestatud või kus kolmandad pooled töötlevad neid andmeid Google´i nimel. Selline kasutamine on anonüümne või kasutatakse pseudonüüme. Lisateave selle kasutusvormi kohta Google´ist:

www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

 1. Kasutusandmete kogumine ja kasutamine

Me kogume ja salvestame andmeid (nagu veebisaidi külastamise kuupäev ja kellaaeg ning veebisait, millelt te meie saidile sattusite jms), et oma veebisaiti optimeerida. Selliseid andmeid kogutakse ja salvestatakse anonüümselt, ilma saidi kasutajat personaalselt identifitseerimata.

Kasutajaprofiilid luuakse samuti pseudonüüme kasutades. Ka siin puudub seos pseudonüümi taga oleva isiku ja kogutud kasutajaandmete kohta.   Me kogume neid andmeid vaid statistilistel eesmärkidel, et oma veebisaiti täiustada ning see veelgi pilkupüüdvamaks muuta. Neid andmeid kogutakse ja salvestatakse ainult anonüümselt või pseudonüümi all ning neid ei saa seostada teie isikuga.

 1. Uudiskiri ja otseturundus

Soovime, et oleksite kursis meie uute toodete ja algatustega. Palun pidage meeles, et FLOWBIRD poliitika isikute suhtes, kes ei ole veel meie kliendid, on rangelt "kohandatud". See tähendab, et kui te ei ole meie klient, siis ei saada me teile oma uudiskirja ega teavet, välja arvatud, kui olete esitanud päringu meilt uudiste saamiseks. Kui te soovite sel juhul meie uudiskirja tellida, on meil vaja kinnitust, et teie olete esitatud e-posti aadressi omanik ning et annate nõusoleku uudiskirja saamiseks ja oma e-posti aadressi. Neid andmeid kogutakse ainult uudiskirja saatmise eesmärgil ja selle dokumenteerimiseks, et meil on õigus seda teha. Me ei müü neid andmeid kolmandatele pooltele. Kui te olete juba klient, teavitame teid meie uutest algatustest ja toodetest ning pakume teile lihtsat viisi meie uudiskirjast loobuda, kui te seda soovite.

Kasutame e-posti turunduse tarkvarana MAILPLUSi. MAILPLUS salvestab suhtluse, et uudiskirjade sisu isikupärasemaks muuta.

Kui soovite mis tahes ajal end meie otsepostituste nimekirjast eemaldada ega soovi meilt enam teavet saada, saate seda teha järgmiselt:

- klõpsake lingil, mis on iga e-kirja lõpus, mille me teile saadame.

Eemaldame teid meie otseturunduse andmebaasist kohe, kui oleme selle teabe kätte saanud.

Palun pidage meeles, et mõnel juhul on meil vaja oma klientidega e-kirja teel suhelda, isegi juhul, kui klient on meie uudiskirja tellimisest loobunud. Selline suhtlus on rangelt teenusega seotud ning piiratud üliolulise teabe edastamisega meie teenuste või tehniliste probleemide kohta. Sellised teated saadetakse aadressilt service@flowbird.ee Tulenevalt teabe olemusest ja selle tähtsusest ei ole võimaliku Teenusega seonduvatest e-kirjadest loobuda.

 1. KAEBUSED

Võimalike kaebuste korral seoses sellega, kuidas FLOWBIRD teie isikuandmeid töötleb,  saate esitada kaebuse Eesti andmekaitseinspektsioonile: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole 25. september 2018

Skip to content